Naar de maan en weer terug

Naar de maan en weer terug

Door Hanno Spanninga | 26.11.2020 | Leestijd:

Ik had hem kunnen verwachten, maar zag ‘m niet aankomen. De mail van Harrie Leijten, Kennedy-kenner bij uitstek. Hij schreef me na mijn vorige column: “Je verwijst deze week naar Eisenhower, die een matrix gebruikt zou hebben om zijn dromen waar te maken.”

Op de winkel passen

Harrie vervolgt: “Maar Eisenhower was helemaal geen president van dromen en vergezichten. Die paste op de winkel. Niet meer en niet minder. Sta me toe een verwijzing te maken naar zijn opvolger John F. Kennedy.” Daarna volgt een vlammend betoog, met een knipoog, zoals alleen Harrie (voormalig hoofdredacteur van Bakkerswereld en Kennedy-expert) dat kan.

Eens, Harrie, Eisenhower was vooral een militair, praktisch en efficiënt. Kennedy had dromen, politieke dromen. Je schreef: “1961: Amerika heeft een achterstand op de Russen in de ruimteontwikkeling. (…) Tijd voor een energieke aanpak – immers Eisenhower zat te dromen. Kennedy riep de Amerikanen op om binnen tien jaar een man op de maan neer te zetten en die veilig terug te laat keren naar de aarde.”

De Kennedy-methode

Je droom duidelijk maken is één. Je droom meeslepend maken is twee. Je droom realiseren is drie. De matrix belangrijk-urgent, die van Eisenhower, gaat alleen over dat laatste. Een hulpmiddel om prioriteiten te stellen en zo tijd te maken voor het realiseren van je dromen.

“Je droom duidelijk maken is één. Je droom meeslepend maken, is twee. Je droom realiseren is drie”

Dromen begint bij één en twee. Harrie, mag ik dat de Kennedy-methode noemen? Harrie schreef: “Hij sprak geen ingewikkelde zinnen met moeilijke woorden of verbond er een wazig doel aan.” Inderdaad Kennedy maakte zijn droom duidelijk of beter, SMART. Dat moet ook wel als je er miljarden aan uit wilt geven: Eerst 40 en later zelfs 50 cent per Amerikaan per week.


De droom van JFK was Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch (hij had zijn voorwerk gedaan) en Tijdgebonden (‘in this decade’). Dat laatste was nodig, omdat het realiseren ervan politiek belangrijk én urgent was. Daar is Eisenhower weer.

“We kiezen de maan niet, omdat het gemakkelijk is, maar omdat het moeilijk is.”

Onder meer de Amerikaans grote ambitie (big, bigger, biggest) maakte Kennedy’s droom meeslepend. Of zoals Kennedy zei en Harrie memoreerde: “We kiezen de maan niet, omdat het gemakkelijk is, maar omdat het moeilijk is.”

JFK Rice Moon Speech

Kennedy’s droom werd ook meeslepend door zijn vlammend betoog, bijna op z’n Harrie’s, op 12 september 1962 in Houston. De toen 19-jarige Joe Biden heeft ‘m vast gehoord. JFK sprak, anders dan Trump, vooral over de beste kanten van het land. Hij sprak de Amerikanen in zijn maantoespraak aan op hun pioniersgeest, hun trots en hun werklust. De rest is geschiedenis.

Harrie, dank voor je mail. Ik mis je betrokkenheid, je bevlogenheid en je sterke pen. Naar de maan en weer terug.

Foto: WikiImages via Pixabay

Volgen op social media

Hoe kan Hanno u helpen?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.