Je krijgt wat je meet

Je krijgt wat je meet

Door Hanno Spanninga | 18.06.2020 | Leestijd:

“Het is best lastig om het op papier te krijgen”, zegt de starter tegen me. Ik ben zijn klankbord. Hij heeft het over zijn ondernemingsplan. Ambities genoeg. Alleen op papier zetten is concreet worden, keuzes maken. En die keuzes dan ook nog vertalen naar SMART acties.

Je kent het principe vast: Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdgebonden. Oké, de ‘a’ staat voor acceptabel, alleen vind ik dat maar niks. Daarom ‘ambitieus’.

Uitdaging

Deze starter is niet uniek. Ik merk het wekelijks. Veel organisaties – groot èn klein – vinden het formuleren en vervolgens vertalen van hun missie, visie en ambities naar concrete acties voor morgen een uitdaging. Alleen, strategie begint wel met denken, het succes hangt af van doen. Doen lukt alleen succesvol, als je je ambities weet te vertalen naar meetbare acties en die acties ook echt weet te realiseren.

Sinds ik een training Time Management volgde, werk ik dagelijks met een actielijst. Het meest waardevolle dat ik destijds leerde? Je kunt de tijd niet managen, alleen jezelf. Dat blijft mijn grootste uitdaging. Ik leef mee met mijn vroegere leidinggevenden.

Strategie begint met denken, het succes hangt af van doen.

Een goed hulpmiddel om strategische ambities te vertalen naar een actielijst is de Balanced Scorecard. Ik gebruik hem veel. De scorekaart is een bewezen succesvolle methode om de strategische voortgang van je organisatie te meten. Je deelt je ambities op in vier groepen: financieel, klanten, interne processen en leren & groeien.

Logisch verbonden

De delen zijn logisch met elkaar verbonden: Als je continu de kennis en kunde verbetert (leren & groeien), dan verbeteren je interne processen. Daarmee verbeteren de prestaties voor je klanten en dat zorgt voor betere financiële cijfers.

Per groep vertaal je je ambities naar doelen. Ik doe dat zelf het liefst in Excel. Bij financieel kan dat bijvoorbeeld een omzetdoel en een bruto-marge-doel zijn. Per doel bedenk je vervolgens wat er voor nodig is om het te realiseren.

Een bewezen succesvolle methode om de strategische voortgang van je organisatie te meten.

Actielijst

Zelf noem ik de Balanced Scorecard liever een actielijst. Dan begrijpen we allemaal in de organisatie wat ermee wordt bedoeld. Ik zet bij voorkeur altijd de volgende kolommen in mijn actielijsten. Soms zelfs nog meer.

  • Acties: Welke acties moet je hiervoor ondernemen?
  • Prestatie-indicator: Wat meet je per actie (voorbeeld: bruto marge) om te bepalen of de actie succesvol is?
  • Prestatie-norm: Wat moet het resultaat (voorbeeld: +5%) zijn?
  • Einddatum: Wanneer moet het resultaat geboekt zijn?
  • Wie: Wie is verantwoordelijk voor de actie?

Die starter van hierboven komt er wel. Als hij zijn verhalen concreet maakt en SMART gaat denken als een ondernemer. Want, laten we wel wezen, als ondernemer ben jij toch ook altijd al bezig met: wie wat wanneer gaat doen om welk resultaat te boeken?

Foto: Albrecht Fietz via Pixabay

Volgen op social media

Hoe kan Hanno u helpen?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.