Spannend

Spannend

Door Hanno Spanninga | 27.06.2023 | Leestijd:

Schoenmaker Harm Christoffers zit in het Groningse Obergum op zijn stoel. Hij klemt een riem om zijn knie en onder zijn voet. Onder de riem, op zijn knie, ligt een schoen. Hij is geconcentreerd aan het werk. Dan stapt een soldaat binnen. De bezetter achtervolgt hem al zo’n 2 jaar. Hij zegt dringend: “Ik moet de naam weten. Nú!” De spanning grijpt de schoenmaker naar de keel. Hij roept in vertwijfeling: “Spanning! Ga!”

De anekdote speelt zo’n 2 eeuwen geleden en vertelt hoe mijn familie aan zijn achternaam kwam. Harm Christoffers is mijn voorouder. De soldaat is er één van Napoleon. Iets geloofwaardiger is het verhaal waarin de riem van de schoenmaker, de span, gecombineerd met de Groningse uitgang ‘inga’ zorgt voor de geboorte van de naam Spanninga.

Er zijn voor hetzelfde werk steeds minder mensen, die tegelijkertijd ook nog mantelzorger zijn

Ook in onze tijd staan ondernemers onder spanning. Niet door een soldaat, maar door de gespannen arbeidsmarkt. Dat blijft nog wel even zo. Volgens het CBS groeit het aantal AOW-ers (ouder dan 67) de komende 11 jaar met ruim 800.000 personen, bijna 30%. Het aantal mensen in de potentiële beroepsbevolking van 18 tot en met 67 jaar daalt in die tijd met ruim een half miljoen. ‘Potentieel’, omdat het maar de vraag is of iedereen ook echt gáát werken. Door deze ontwikkeling zijn er voor hetzelfde werk steeds minder mensen, die tegelijkertijd door tekorten in de zorg ook nog mantelzorger zijn voor hun vier, want gescheiden en hertrouwde, ouderparen. Robotisering en kunstmatige intelligentie wordt zo in veel sectoren noodzaak.

Ja, ze willen meer, maar kunnen minder. Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs.

Dat is een uitdaging voor jongere werknemers. Ja, ze willen meer, maar kunnen minder. Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs in zijn rapport ‘De Staat van het Onderwijs’. Mooi is, dat op de eerste foto in het rapport bakkerijproducten bij MBO Amersfoort staan. Minder is, dat in 2022 bijna 15% (mbo 2) en 7% (mbo 3) van de gediplomeerden niet het minimale lees- en luisterniveau Nederlands beheersen dat nodig is voor maatschappelijk functioneren. Ze kunnen bijvoorbeeld moeite hebben om belangrijke thema’s van het journaal te begrijpen. Liefst 30% van de mbo 4-gediplomeerden haalt het voor hén geldende ‘referentieniveau’ niet. Hoe pakt dat uit met het lezen van recepten, ingrediëntendeclaraties of jaarrekeningen?

Het is daarom noodzakelijk, dat de ondernemers in onze keten invloed krijgen op de inrichting van het vakonderwijs. Zodat we jongeren op de vakscholen gericht opleiden voor een baan en zorgen dat ze de daarbij behorende competenties hebben. Zodat we ze helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, vakkundige medewerkers en succesvolle ondernemers.

Afbeelding: Freepik.com

Volgen op social media

Hoe kan Hanno u helpen?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.