DIENSTEN | Assessments & Selectie

Persoonlijke Profiel Analyse in 8 minuten

Assessment & selectie

U wilt de juiste persoon voor uw vacature selecteren. U wilt de samenwerking in uw team stimuleren. Of u wilt uw medewerkers helpen zich verder te ontwikkelen. Hanno Spanninga is gecertificeerd voor de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Het invullen ervan duurt 8 minuten. Met de PPA helpt Hanno u om inzicht te krijgen in het werkgedrag van uw sollicitanten, uw medewerkers of dat van uzelf. Op maat, zorgvuldig, persoonlijk en integer.

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

Met de Persoonlijke Profiel Analyse krijgt u nauwkeurig inzicht in werkgedrag. Inzicht, waaraan u uw oordeel over een sollicitant toetst. Inzicht, waarmee u uw medewerkers en uw team helpt het maximale uit zichzelf te halen. Of inzicht, waarmee u de samenwerking tussen medewerkers of ondernemers optimaliseert.

FoodResult helpt u met de PPA het maximale uit uw team te halen.

Meer over de PPA »

De PPA van Thomas International biedt grondig inzicht in de sterke en zwakke punten van mensen, hun communicatiestijl, hun motivatoren en hun waarde voor de organisatie.

U ontvangt een beknopt en toch gedetailleerd profiel (voorbeeldrapport) met waardevolle informatie over:

  • het natuurlijke werkgedrag (de geprefereerde werkstijl),
  • de aanpassingen, die iemand in zijn gedrag doet, om succesvol te zijn in de huidige werksituatie en
  • de veranderingen in gedrag onder druk of spanning.

De PPA is gebaseerd op de DISC-theorie van psycholoog Marston en is een efficiënt hulpmiddel om uw eigen observaties te toetsen en uw beslissingen te nemen. De PPA meet werkgedrag en dus geen intelligentie, kennis, vaardigheden en ervaring.

Samenwerkingsonderzoek

U wilt de zakelijke samenwerking tussen u beiden als ondernemersechtpaar optimaliseren. Of u wilt handvatten om de samenwerking tussen enkele medewerkers te verbeteren. Hanno Spanninga doet een samenwerkingsonderzoek op basis van de PPA. De uitkomsten geven u onder meer inzicht in het werkgedrag, dat de samenwerking versterkt of juist verzwakt. En u krijgt aanbevelingen voor verbetering. Met persoonlijke begeleiding helpt Hanno Spanninga u om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

FoodResult helpt u van samenwerken een succes te maken.

Selectie van medewerkers

U wilt het beste team. Uw succes hangt immers voor een groot deel af van het talent en werkgedrag van uw team. Dat stelt eisen aan de werving van nieuwe medewerkers, de toetsing van interne kandidaten en vooral de mate waarin ze in uw team passen. De begint met een duidelijk beeld van het gewenste werkgedrag. Hanno Spanninga helpt u met het bepalen van de benodigde gedragskenmerken voor een functie. Vervolgens vergelijkt u daarmee de uitkomsten van de PPA van uw kandidaten. Zo kiest u sneller de medewerker, die past bij uw vacature én in uw team.

FoodResult helpt u de juiste medewerkers te selecteren.

Hoe Hanno kan helpen

FoodResult biedt oplossingen op maat voor uw specifieke situatie. Enkele voorbeelden op het vlak van assessments & selectie van medewerkers zijn:

» Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)
» Samenwerkingsonderzoek
» Leiderschapsonderzoek

» Functieprofielen
» Selectie van medewerkers
» Carrièrerichtlijnen

» Talentontwikkeling
» Teamontwikkeling
» Managementondersteuning

Uw resultaat

Het resultaat van uw samenwerking met Hanno Spanninga is een oplossing op maat. Bijvoorbeeld de selectie van de juiste kandidaat voor een leidinggevende functie, nieuw plezier in de samenwerking als ondernemerspaar of medewerkers die beter in hun vel zitten en daarom beter presteren. Net wat u wilt. Net wat u nodig heeft.

Welk resultaat wilt u boeken?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.